Novinky

Rekonstrukce a modernizace kotelen v Červené Vodě

V roce 2018 provedla společnost Démos, rekonstrukci a modernizaci kotelen ve čtyř domech v obci Červená Voda. Stávající atmosférické plynové kotle byli nahrazeny kondenzačními kotli značky Vaillant, včetně osazení elektronicky řízených čerpadel. Výměnou zastaralých kotlů za kotle s vyšší účinností a možností regulace, došlo ke úsporám energie pro vytápění a ke snížení emisí. Dále došlo ke snížení nároků na obsluhu kotelny a k podstatnému zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Náklady na rekonstrukci a modernizaci jedné kotelny se pohybují v průměru pod 250 000,- Kč bez DPH.

Zpravodaj Energie AG

Rychlý kontakt

Démos spol. s.r.o.

Chodská 1115
562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 49 81 07 07

DIČ: CZ 49 81 07 07

Telefon:
+420 465 523 023

E-mail: lukas(et)demosuo.cz

WWW: www.demosuo.cz

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Instalace výtahů v Ústí nad Orlicí

Společnost DEMOS pro Ústeckoorlické bytové družstvo (UOBD), pro které dlouhodobě provádí správu nemovitostí, zajišťuje instalaci sedmi výtahů v celkové hodnotě 8,6 mil. pro bytové domy v ul. Okružní.

Projekt je podpořen  4,0 mil z dotačního programu "Bytové domy bez bariér", který vyhlásilo Ministerstvem pro místní rozvoj. Výše podpory činí 50% ceny za výstavbu výtahů. Práce začali 7.10. 2017 a předpokládaný termín dokončení je 30.4.2018. Spol. Demos navrhla UOBD  zpracování žádosti o dotace na výstavbu výtahů, po odsouhlasení zajistila přípravu podkladů pro zpracování projektové dokumentace, zorganizovala výběrové řízení na zhotovitele a  nyní na projektu provádí stavební dozor společně s koordinací stavby.

Koncern
Vodárenství
Teplárenství