Novinky

Rekonstrukce a modernizace kotelen v Červené Vodě

V roce 2018 provedla společnost Démos, rekonstrukci a modernizaci kotelen ve čtyř domech v obci Červená Voda. Stávající atmosférické plynové kotle byli nahrazeny kondenzačními kotli značky Vaillant, včetně osazení elektronicky řízených čerpadel. Výměnou zastaralých kotlů za kotle s vyšší účinností a možností regulace, došlo ke úsporám energie pro vytápění a ke snížení emisí. Dále došlo ke snížení nároků na obsluhu kotelny a k podstatnému zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Náklady na rekonstrukci a modernizaci jedné kotelny se pohybují v průměru pod 250 000,- Kč bez DPH.

Zpravodaj Energie AG

Rychlý kontakt

Démos spol. s.r.o.

Chodská 1115
562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 49 81 07 07

DIČ: CZ 49 81 07 07

Telefon:
+420 465 523 023

E-mail: lukas(et)demosuo.cz

WWW: www.demosuo.cz

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Rekonstrukce kotelny v Červené Vodě

Společnost DÉMOS, spol. s r.o.,  z Ústí nad Orlicí provozuje kotelny v Červené Vodě již více než 18 let. Během té doby vybavení kotelen morálně i technicky zastaralo a  staří kotelen v majetku obce dosáhlo již stavu, že je  nutné postupně přistoupit k rekonstrukci stávajícího zařízení  jehož stáří se pohybuje v rozmezí 20 až 25 let. Provozovatel  kotelen společnost DÉMOS, spol. s r.o.,  po dohodě   zajistila projektovou dokumentaci a financování rekonstrukce kotelny v Základní škole v Červené Vodě. Vlastní náhrada zastaralých atmosferických kotlů  byla provedena o prázdninách po stavebních úpravách prostor kotelny , které  spočívali v instalaci hydroizolací a nové podlahy.    

V kotelně byly instalovány nové  kondenzační kotle 4x100 kW,  značky Vailland včetně nového systému měření a regulace. Tato rekonstrukce povede k úsporám nákladů na dodávky tepela  v objektu školy  spolu se zvýšením spolehlivosti zařízení  sloužící k vytápění základní školy.

Koncern
Vodárenství
Teplárenství